Phúc Thịnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 13/3, Hội Nông dân xã Phúc Thịnh đã đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có 70 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Hội Nông dân xã Phúc Thịnh đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, từ đó nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn. Hội đã tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các chủ trương, chính sách mới phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tổ chức và phối hợp tuyên truyền được 497 buổi cho trên 3.769 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi, các cuộc vận động với  2.258 lượt hội viên tham gia. Hàng năm 100% các chi hội đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 145 hội viên mới. Tổng quỹ Hội gần 300 triệu đồng. 11/11 chi hội đăng ký thực hiện việc làm đột phá, việc làm mới năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 có hiệu quả. 

 Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Phúc Thịnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu:  100% cán bộ, trên 95% hội viên nông dân được tuyên truyền quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tổ chức Hội. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 150 hội viên trở lên; giới thiệu ít nhất 11 hội viên ưu tú cho Đảng. Phấn đấu đến năm 2025, 100% chi hội trưởng là đảng viên. Phấn đấu hàng năm 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hội Nông dân xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu hàng năm có 95% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phúc Thịnh đã hoàn thành nội dung đề ra. Đại hội đã bầu 11 đại biểu vào BCH khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân; bầu 05 đại biểu chính thức 01 dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Văn Linh – Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục