Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2023

Chiều 31/7, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2023. Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung có các đồng chí: La Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương; Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Báo cáo viên cấp tỉnh. Cùng dự có các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện không thành lập chi bộ cơ sở; chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí La Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương thông tin các Chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí La Hồng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương thông tin Chuyên đề: Tình hình thế giới, khu vực, quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm; 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ; dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2023.   Theo đó, trong 6 tháng đầu năm tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế và từng quốc gia. Trong bối cảnh đó, với phương châm chủ động, thích ứng, sáng tạo, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục là một điểm sáng trong những thành tựu chung của cả nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Về 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, điểm nổi bật chung là quan hệ đã phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển của mối quan hệ hợp tác, đối tác thực sự mang lại lợi ích chung, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, vì hòa bình và phát triển của hai nước và của khu vực.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Báo cáo viên cấp tỉnh thông tin Chuyên đề tại hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Báo cáo viên cấp tỉnh thông tin Chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 của Trung ương, của tỉnh và huyện; Kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ (khóa XIII). Theo đó, về Kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ (khóa XIII) khẳng định, trong bối cảnh quốc tế, trong nước từ đầu nhiệm kỳ với tình hình diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, xung đột chính trị giữa các nước, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đại dịch COVID-19 kéo dài… dẫn đến những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, có tác động sâu sắc đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Giữ vững đoàn kết thống nhất, kiên định, bản lĩnh sáng suốt, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể hóa bằng nhiều hình thức thích hợp; công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả; tập trung chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc...

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2023, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; một số biện pháp phòng tránh bão lũ đối với người dân, biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trong mùa mưa bão; về việc từ 15/8, cấp biển số theo mã định danh của chủ xe; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục