Hội nghị triển khai công tác đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 26/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và giao ban công tác mặt trận quý III/2023. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị triển khai công tác đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó, triển khai thực hiện các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 theo Hướng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị thảo luận, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2023.

Hội nghị cũng đã tổ chức sơ kết công tác mặt trận quý III/2023. Theo đó, trong quý III/2023, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ động bám sát chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch công tác Mặt trận năm 2023 để tổ chức thực hiện đảm bảo theo chương trình, đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu trong năm 2023. Tiến hành làm mới 14 nhà; sửa chữa 05 nhà Đại đoàn kết. Thu gom, xử lý 5,9 tấn rác thải. Thực hiện mô hình khu dân cư văn minh trong việc cưới, việc tang đảm bảo theo hướng dẫn. Làm tốt công tác phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử. Các tổ hòa giải ở khu dân cư đã tổ chức hòa giải thành được 87/109 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,8%. Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 22của Ban Bí thư về lãnh chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029; phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029...       

Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện yêu cầu Uỷ ban MTTQ  các xã, thị trấn chủ động thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và cụ thể hóa các văn bản của Đảng, của MTTQ cấp trên. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, các Đề án, các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Rà soát những chỉ tiêu đến thời điểm hiện nay chưa đạt hoặc chưa thực hiện thì phải có giải pháp cụ thể thực hiện. Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.  Nắm chắc tình hình tại cơ sở, khu dân cư, thông tin kịp thời, chính xác dư luận nhân dân quan tâm. Chủ trì, phối hợp tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11). Đồng thời quán triệt, triển khai các văn bản về công tác Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024, có giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Ban hành các văn bản để triển khai thực hiện về Kế hoạch tổ chức Đại hội.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục