Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 05/7, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; triển khai quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ và một số cơ quan, đơn vị. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; tham mưu giúp cấp ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; bám sát vào chương trình công tác năm 2023 và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; xây dựng và ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng để triển khai tổ chức thực hiện. Thường xuyên giám sát cơ sở, nắm tình hình, phát hiện và thực hiện kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm phải xem xét kỷ luật, quyết định hoặc báo cáo đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật theo thẩm quyền; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với đảng viên theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Trong công tác Kiểm tra tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện (khóa XXII) và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 46 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Cấp ủy cơ sở thực hiện 20 cuộc kiểm tra đối với 68 tổ chức đảng trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cấp ủy cơ sở tiến hành 6 cuộc kiểm tra đối với 39 đảng viên về thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện quy chế làm việc. Chi bộ cơ sở thực hiện 03 cuộc kiểm tra đối với 19 đảng viên trong việc thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương và việc thực hiện nghị quyết của Đảng...

Về công tác Giám sát tổ chức đảng, đảng viên, BTV Huyện ủy tiến hành 01 cuộc giám sát đối với 08 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 19 ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nghị quyết số 45 ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Các Đảng ủy cơ sở tiến hành các cuộc giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo quy định, qua đó giúp cấp ủy kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy cơ sở, đồng thời yêu cầu tổ chức đảng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng có thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ và đảng viên...

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và một số cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Ủy ban kiểm tra các cấp trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh phù hợp với thực tiễn của địa phương; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đã đề ra; triển khai thực hiện 14 quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ với cấp uỷ các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thường xuyên trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và cơ sở tích cực tham mưu và đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên... Phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong năm 2023./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục