Hội nghị sơ kết công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 11/8 Ban Dân vận Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; BCĐ Phong trào thi đua dân vận khéo huyện; Trưởng khối Dân vận các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách tham mưu công tác Dân vận các chi, Đảng bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác dân vận của chính quyên, lực lượng vũ trang và phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thực hiện các nhiệm vụ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, tư tưởng, tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc, vùng tôn giáo trên địa bàn, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bào quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện.

Đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội nghị.

Nổi bật trong đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 02 ngày 23/5/2021 của BTV Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 42 ngày 07/7/2021 của BTV Huyện uỷ thực hiện Đề án 02 ngày 23/5/2021 của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện sâu rộng, đáp ứng được sự mong mỏi, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tạo sự chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo của Đảng đã có nhiều đổi mới. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, gần dân, vì lợi ích của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy, nhân dân tích cực tham gia vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời củng cố, kiện toàn các BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ. Việc đăng ký các mô hình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động triển khai từ đầu năm. Trong năm 2023 có 646 tập thể, 1.772 cá nhân đăng ký điển hình “Dân vận khéo”, các mô hình đều hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và đã có nhiều mô hình mang lại hiêu quả, có sức lan toả trong cộng đồng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương...

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Ban Dân vận Huyện uỷ, khối dân vận các xã, thị trấn, BCĐ Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc tiến độ còn chậm để xây dựng kế hoạch thực hiện; phát huy vai trò của các thành viên, chủ động nắm chắc tình hình, thông tin, báo cáo và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ và Huyện uỷ đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và phương thức hoạt động theo hướng tổng kết thực tiễn nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... Thực hiện nghiêm quy chế công tác dân vận, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bám sát cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại trong nhân dân; từ đó yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; nêu cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục