Hội nghị phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Chiều 26/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dự hội nghị có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban CHQS huyện; Phòng Nội vụ; LĐLĐ huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Quang Phượng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, đợt thi đua đặc biệt được tổ chức thực hiện từ tháng 9/2023 đến tháng 10/2024 với các nội dung trọng tâm: Tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới;...Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Quang Phượng phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ huyện tích cực, chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thực hiện tốt nội dung Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, việc làm cụ thể góp phần chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023, năm 2024 và các nội dung thi đua do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phát động; thực hiện tốt các công trình, phần việc cụ thể đã đăng ký trong đợt thi đua. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua. Mỗi xã, thị trấn đăng ký ít nhất 01 công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam cấp mình và 01 công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Các cá nhân trong hệ thống Mặt trận phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; có sáng kiến đổi mới cách làm việc, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý góp phần để cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 2024.

Uỷ ban MTTQ huyện Chiêm Hóa kêu gọi các tổ chức thành viên, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các nội dung thi đua. Kết quả phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng đợt thi đua, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gắn với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và từng tổ chức thành viên, quyết tâm xây dựng huyện Chiêm Hóa phát triển toàn diện.

Đồng chí Lê Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh phát biểu hưởng ứng thi đua.

Hưởng ứng phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn quyết tâm thực hiện tốt các nội dung: Vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng đơn vị mình nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ Việt Nam các cấp phát động. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Phát huy vai trò của Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng...Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023, năm 2024 và các nội dung thi đua do UBMTTQ huyện phát động; thực hiện tốt các công trình, phần việc cụ thể đã đăng ký trong đợt thi đua.

Các đại biểu ký cam kết thi đua và chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã ký cam kết thi đua, quyết tâm hoàn thành các nội dung trong đợt thi đua đã đề ra.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục