Hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện

Sáng 15/9, UBND huyện Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của huyện trên 414,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2022 chuyển sang 104 tỷ đồng; vốn năm 2023 là 310 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân đến nay là trên 153 tỷ  đồng, đạt 36,95% kế hoạch; tổng số vốn còn tồn trên 261,47 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn đầu tư đã giải ngân trên 147.tỷ /281tỷ đồng, đạt 52,4% vốn kế hoạch, số vốn còn tồn chưa giải ngân trên 133 tỷ đồng. Vốn Sự nghiệp của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) 133 tỷ đồng; đã giải ngân được trên 5,9 tỷ đồng, đạt 4,43% kế hoạch.

 Tình hình thực hiện giải ngân đến ngày 13/9/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện còn chậm. UBND huyện đang tập trung đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng thi công, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn kế hoạch giao.

Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 còn chậm;  đề ra các giải pháp để thực hiện đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh: Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư từ nay đến cuối năm, đặc biệt là giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời với đó là việc thu ngân sách trên địa bàn huyện. Các đơn vị phối hợp, tập trung làm các thủ tục để giải ngân được các nguồn vốn được giao. Các chủ đầu tư các xã làm báo cáo nguồn vốn được giao, chương trình trong từng năm 2022,2023…rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân được và cam kết tiến độ giải ngân từ nay đến 30/9. Các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khẩn trương tổng hợp hồ sơ lập chứng từ các công trình, dự án để Kho Bạc thanh toán. Yêu cầu Phòng Dân tộc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thống nhất với  Phòng Tài chính Kế hoạch về các báo cáo. Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương thẩm định thẩm tra các công trình trong thời gian sớm nhất, các cơ quan chuyên môn căn cứ nhiệm vụ thực hiện quyết tâm hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023./.    

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục