Đồng chí Nguyễn Thế Giang kiểm tra chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Chiêm Hóa

Chiều 31/7, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, đã có buổi làm việc và kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Chiêm Hóa. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh. Huyện Chiêm Hoá có đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ, cán bộ công chức xã Yên Lập.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chủ trì buổi làm việc tại huyện Chiêm Hóa.

Tại xã Yên Lập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã kiểm tra tiến độ thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình: Dự án 1 về Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Dự án 4 về Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Theo đó, tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn sự nghiệp năm 2022, năm 2023 được UBND huyện giao xã Yên Lập thực hiện trên 9,9 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2022 trên 4,8 tỷ đồng, tiến độ giải ngân năm 2022 trên 3,1 tỷ đồng (đạt 79,1% kế hoạch). Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023  trên 6,1 tỷ đồng tập trung thực hiện các dự án 1, dự án 3, dự án 4, dự án 5, dự án 6 và dự án 10. Tiến độ giải ngân đến thời điểm hiện nay đạt trên 1,3 tỷ đồng (đạt 20,1% kế hoạch).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình tại xã Yên Lập.

Đối với huyện Chiêm Hoá, tổng kế hoạch nguồn vốn năm 2022, năm 2023 được UBND tỉnh giao thực hiện trên 239,2 tỷ đồng; đã giải ngân trên 70,2 tỷ đồng (đạt 29,59% kế hoạch).  Tổng kế hoạch phân bổ vốn năm 2022 trên 81 tỷ đồng đồng; giải ngân trên 51,5 tỷ đồng (đạt 63,6% kế hoạch). Kế hoạch thực hiện năm 2023 trên 158,2 tỷ đồng; tiến độ giải ngân trên 19,2 tỷ đồng (đạt 12,19% kế hoạch)...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã, UBND huyện đã báo kết quả tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất với cấp tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang kết luận buổi làm việc tại huyện Chiêm Hóa. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình thực tế hướng dẫn UBND huyện Chiêm Hóa, UBND các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Chương trình. Từng dự án, tiểu dự án đều có lộ trình, kế hoạch thực hiện, kiểm tra đôn đốc. Đề nghị các chủ đầu tư, UBND các xã tập trung thực hiện các Dự án, tiểu Dự án. UBND huyện Chiêm Hoá chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát, hướng dẫn các xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Huyện bố trí vốn đối ứng của địa phương các công trình dự án, trong quá trình thực hiện huyện, xã cần nêu cao tình thần trách nhiệm, hàng tuần, hàng tháng họp đánh giá tiến độ kết quả thực hiện. Tập trung quyết liệt giải ngân vốn năm 2022. Đối với các dự án, tiểu dự án không có khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí đã được giao...                                     

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục