Đồng chí Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng vụ Nghiên cứu Ban dân vận Trung ương dự Hội nghị giao ban khối dân vận của huyện Chiêm Hóa

Ngày 28/7, Ban Dân vận Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban Khối Dân vận cơ sở 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị, có đồng chí Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương; đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Tô Thị Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu dự hội nghị giao ban Khối Dân vận cơ sở 06 tháng đầu năm, triển khai

nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014.

Trong 06 tháng đầu năm 2014, công tác Dân vận tiếp tục được các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang trong huyện đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động; trú trọng xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện. Thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng về Công tác Dân vận; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2014, tổ chức đăng ký nội dung thi đua “Dân vận khéo” cho tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, an sinh xã hội đảm bảo. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được thực hiện, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định; đồng bào có đạo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Hoạt động của hệ thống Dân vận các cấp không ngừng được củng cố và tăng cường.

  Đồng chí Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Hội nghị giao ban Khối Dân vận cơ sở cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014, trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo thực hiện công tác Dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Giúp cấp ủy theo dõi việc triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở tổ chức Hội thi cán bộ làm công tác Dân vận khéo cấp cơ sở và cấp huyện theo kế hoạch; thường xuyên đi cơ sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ, nắm và phản ánh tình hình cơ sở; tiếp tục chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn phổi hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.                                                          

Tài Tùng - Vi Cường

Tin cùng chuyên mục