Đoàn giám sát Hội đồng dân tộc Quốc hội làm việc tại huyện tại huyện Chiêm Hóa

Chiều ngày 05/08 Đoàn giám sát hội đồng dân tộc Quốc hội do đồng chí Triệu Thị Nái, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số huyện Chiêm Hóa đến năm 2013. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban dân tộc; Sở nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn giám sát Hội đồng dân tộc Quốc hội  làm việc tại huyện tại huyện Chiêm Hóa.

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện luôn đổi mới việc đánh  giá, tuyển chọn, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và bố trí sử dụng cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu công tác đối với từng chức danh cán bộ. Tích cực thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ cho cán bộ, bố trí, sắp xếp, xử dụng cán bộ  thiểu số hợp lý từ đó nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người thiểu số trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện. Hàng năm huyện luôn thực hiện tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà ,PCT UBND huyện, báo cáo tình hình đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số  với Đoàn giám sát Hội đồng dân tộc Quốc hội.

Tính đến hết năm 2013 toàn huyện có 1.857 cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện Chiêm Hóa quản lý. Trong đó, có 1.101 cán bộ là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 59,3%. Số cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo vị trí việc làm là 1.073 người, chiếm tỷ lệ 97,46%. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã 552 người, trong đó có 263 cán bộ và 289 công chức; trong đó có 528 người có trình độ đạt chuẩn, chiếm 95,6%.

Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật đối với việc đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, huyện Chiêm Hóa đã kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát hội đồng dân tộc Quốc hội Trong việc tuyển dụng viên chức đề nghị Chính phủ sửa đổi,

 Đồng chí Ma Thế Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa tiếp thu những ý kiến của Đoàn 

giám sát Hội đồng dân tộc Quốc  Hội.

, bổ sung cộng điểm ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số; đề nghị các cấp có thẩm quyền có cơ chế, chính sách xét tuyển công chức, viên chức đối với dân tộc thiểu số (ít người) làm việc tại nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Pà Thẻn…. Bộ nội vụ sớm ban hành hướng dẫn xếp hạng viên chức để có cơ sở cho việc chuyển xếp hạng đối với viên chức;  xem xét bổ sung biên chế đối với cán bộ văn phòng Đảng ủy cấp xã, chính sách đóng bảo hiểm xã hội  đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã (phó các đoàn thể ở xã).

Đồng chí Triệu Thị Nái, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc  phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Thị Nái, Phó chủ tịch hội đồng dân tộc Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của huyện Chiêm Hóa. Đồng thời, đồng chí mong muốn trong thời gian tới huyện cần phải đầu tư nhiều hơn cho cấp xã, rà soát, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc biệt đối với đội ngũ lãnh đạo trước khi được đề bạt phải đảm bảo các tiêu chuẩn. Qua tổng hợp và tiếp thu các ý kiến của huyện, của tỉnh, đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội sẽ báo cáo trước Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Ngọc Hiển - Văn Tùng

Tin cùng chuyên mục