Diễn tập chiến đấu xã Trung Hòa trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày 28/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập huyện Chiêm Hóa tổ chức chỉ đạo xã Trung Hòa diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Diễn tập phần cơ chế tại UBND xã.

Nội dung diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Trung Hòa năm 2023 thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Do làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, đúng kế hoạch, kịch bản và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, phương pháp điều hành, giải quyết các vấn đề trong tổ chức và thực hành tác chiến phòng thủ được thực hiện sát thực tế chiến đấu, được BCĐ huyện đánh giá xếp loại giỏi.

Phần thực binh trong Diễn tập chiến đấu xã Trung Hòa năm 2023.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của Ban CHQS, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác tham mưu và chỉ huy xử trí tình huống chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, thông qua diễn tập nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương./.

Hải Hà - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục