Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Bình năm 2023

Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Chiêm Hóa tổ chức chỉ đạo xã Phú Bình diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo diễn tập.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn; cơ quan Ban CHQS huyện, Công an huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS các xã diễn tập năm 2023.

Diễn tập phần cơ chế tại hội trường UBND xã.

Nội dung diễn tập thực hiện theo 03 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ (hành động của Trung đội dân quân cơ động xã đánh chiếm lại mục tiêu đã mất). Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023 xã Phú Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Ban Chỉ đạo huyện đánh giá xếp loại giỏi.   

Các đại biểu tham quan phần thực binh trong diễn tập. 

Diễn tập phần thực binh tại trường Tiểu học xã Phú Bình.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển địa phương sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của quân sự, công an, cán bộ, công chức chuyên môn; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử trí tình huống chiến đấu phòng thủ....

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu bế mạc diễn tập.

Phát biểu bế mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 tại xã Phú Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu Cấp ủy, chính quyền xã Phú Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Ban CHQS xã, Công an xã thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; không ngừng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, làm nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc./.

Tài Tùng – Huy Dương

Tin cùng chuyên mục