Bế mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng 7-7, HĐND tỉnh tổ chức Bế mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Tiếp tục thông qua một số nội dung quan trọng 

Tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh đã nghe, xem xét và thông qua các nghị quyết trình kỳ họp: Phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2023 - 2024; Bãi bỏ một phần và khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Đại biểu đã nghe, xem xét và thông qua các nghị quyết trình kỳ họp: Quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao tại xã Xuân Quang huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu trả lời ý kiến đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc

Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã  làm rõ thêm một số nội dung: Tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các Đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cùng với đó, hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo ngành thuế và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; các sở, ban, ngành cần khẩn trương rà soát các chỉ số thành phần về cải cách hành chính đạt thấp, xây dựng kế hoạch xác định rõ lộ trình mục tiêu giải pháp phù hợp để khắc phục hiệu quả…

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau gần 4 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đàm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với 17 ý kiến thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình  cao với các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp và phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc kỳ họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trọng tâm là: Bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm.

Đại biểu HĐND tinh tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc

Tại Kỳ họp các đại biểu đã dân chủ thảo luận, biểu quyết với tỷ lệ tán thành tuyệt đối thông qua 21 nghị quyết. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt việc thực hiện ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, khuyến khích thực hiện khảo sát, nắm tình hình tại cơ sở, địa bàn thuộc phạm vi, tác động của nghị quyết, bảo đảm nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định, sát với thực tiễn của địa phương.  

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục