Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí

Chiều ngày 25/9/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí; phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - xã hội, HĐND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Phó Truởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Hội nhà báo tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố; lãnh đạo các Ban theo dõi lĩnh vực công tác tuyên giáo thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phòng công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Phòng Văn hoá- Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hoá.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ và các đại biểu dự hội nghị.

Quý III/2023, hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới phương thức triển khai, tham mưu đề xuất, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ phát sinh. Đồng thời, tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động trong công tác định hướng báo chí, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng…; thông tin kịp thời, hiệu quả, toàn diện các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, tình hình, kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025...

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo; chia sẻ về những kết quả đạt được, những kinh nghiệm thực tế trong công tác tuyên giáo, báo chí cũng như những khó khăn vướng mắc trong quý III.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ yêu cầu: Trong quý IV, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, trong đó tăng cường tuyên truyền kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Cùng với đó, kịp thời nắm bắt, định hướng, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội... Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo đòi hỏi phải nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, ngắn gọn.

Đối với công tác tác báo chí, đồng chí đề nghị tiếp tục tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023; việc thực hiện các dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thu hút đầu tư; phát triển du lịch; nông - lâm nghiệp; bê tông hóa đường giao thông; xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số; cải cách hành chính...Đồng thời tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay; tăng cường các bài viết mang tính phản biện, đấu tranh phản bác với các thông tin xấu, độc, xuyên tạc nhằm định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nghị quyết, dự án, chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.

Ngọc Hiển, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục