Gỡ khó làm nhà ở cho hộ nghèo

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mặc dù có nguồn kinh phí hỗ trợ, tiếp sức của Nhà nước, nhưng để mỗi hộ ...

Tin xem nhiều

Gỡ khó làm nhà ở cho hộ nghèo

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mặc dù có nguồn kinh phí hỗ trợ, tiếp sức của Nhà nước, nhưng để mỗi hộ nghèo, nhất là ở vùng cao có đủ điều kiện hoàn thiện căn nhà mới theo tiêu chí thì ...

Bình Phú xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, những ngày này, trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Chiêm Hoá, nhiều công trình hạ tầng cơ sở đang ...